Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Datum vydání: 18. 11. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Finanční správa ČR zveřejnila nový vzor tiskopisu 25 5457 MFin 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 25.

Pro účely zdaňovacího období 2017 se vydává pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a plátce daně ze závislé činnosti nový vzor tiskopisu 25 5457 MFin 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 25, ve kterém dochází ke zjednodušení při uplatnění daňového zvýhodnění a zároveň byly do identifikačních údajů poplatníka doplněny identifikační údaje u daňového nerezidenta ČR uvedené v § 38j odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů.

I v roce 2017 mohou plátci daně používat předcházející vzory tohoto tiskopisu s tím, že budou obsahovat všechny náležitosti dané § 38k zákona o daních z příjmů. V případě, že poplatník uplatňuje u plátce daně daňové zvýhodnění, lze použít pouze tiskopisy vzor č. 24 a 25. Vzhledem k neukončenému legislativnímu procesu u sněmovního tisku 873, vzor č. 25 neobsahuje změny navržené v novele zákona o daních z příjmů. Jakmile bude ukončen legislativní proces u sněmovního tisku 873, bude vydán nový vzor č. 26, se kterým bude veřejnost včas seznámena. (Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2016. Foto: ilustrační)

 

Související informace z portálu DAUC.cz

Pro předplatitele DAUC/DAUC Expert je k dispozici na téma poplatníků daně ze záviské činnosti příspěvek s názvem Příjmy ze závisé činnosti - zálohy na daň a případy, kdy je povinnost podat daňové přiznání a kdy lze požádat o roční zúčtování od Ing. Ivana Macháčka.

Aktuálně