Metodické aktuality Svazu účetních č. 10/2016

Datum vydání: 21. 11. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR jsou k dispozici nové Metodické aktuality č. 10/2016 ze dne 21. listopadu 2016.

Desáté číslo Metodických aktualit připomíná nejdůležitější změny v postupech účtování. Především se ale zaměřuje na proces inventarizace, na uzávěrkové operace. Vysvětluje, jak postupovat při sestavování účetních výkazů, aby byla zajištěna srovnatelnost údajů vykazovaných za běžné a minulé účetní období. Upozorňuje i na možné sankce, které hrozí za případné nezveřejnění účetní závěrky či výroční zprávy.

Pozornosti neunikla ani nová právní úprava konsolidace. Dozvíte se, jaké účetní jednotky jsou povinny sestavit konsolidovanou účetní závěrku, a jaké jsou metody konsolidace.

Desáté číslo Metodických aktualit připravil autorský kolektiv ve složení Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík, Ing. Libor Vašek, Ph.D. a Ing. Monika Velková.

Obsah a výňatek Metodických aktualit č. 10/2016 naleznete zde >>>. Elektronické metodické aktuality můžete koupit zde >>>. (Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.eu, 2016. © thinkstockphotos.com)

 

Související informace z portálu DAUC.cz

Více o metodice sestavení účetní závěrky za rok 2016 z pohledu mikro, malých, středních a velkých účetních jednotek se můžete dozvědět v publikaci Jiřího Strouhala s názvem Zveřejňování obchodních korporací.

Pro předplatitele DAUC/DAUC Expert je k dispozici na téma účetní závěrky také článek prof. Lubuše Müllerové s názvem Vliv kategorizace účetních jednotek na účetní závěrku, nebo Novela zákona o účetnictví od Ing. Ivany Pilařové.

Tématu účetní závěrky se také věnujeme ve výkladu jednotlivých hesel Účtové osnovy.

Aktuálně