Komentář k zákonu o evidenci tržeb dostupný v knihkupectvích nebo jako ebook

Datum vydání: 10. 12. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro podnikatele a orgány veřejné moci. Ustanovení zákona jsou doplněna o příklady z praxe a vazby na související právní předpisy.

Každé ustanovení zákona o evidenci tržeb je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k zákonu, na které navazuje výklad autorů, seznam souvisejících ustanovení v zákoně a jiných právních předpisů, které by se problematiky evidence tržeb mohly týkat.

Komentář blíže seznamuje s ustanoveními jiných právních předpisů, na které zákon o evidenci tržeb navazuje, nebo se kterými souvisí. Jedná se především o ustanovení daňového řádu a zákona o daních z příjmů. Dále obsahuje příklady popisující typové situace, které při aplikaci zákona mohou nastávat.

Autorský tým tvoří spoluautoři zákona a metodiky k němu.

Knihu v tištěné podobě i jako ebook si můžete objednat na eshopu nakladatelství Wolters Kluwer.

Aktuálně