Ústavní soud dal za pravdu Komoře daňových poradců u kontrolních hlášení

Datum vydání: 20. 12. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Komora daňových poradců ČR vítá rozhodnutí Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení. Ten konstatoval, že daňové formuláře musí být stanoveny vyhláškou Ministerstva financí, nikoliv pouze rozhodnutím Finanční správy, které nepodléhá žádné kontrole.

Dal tak za pravdu dlouhodobým námitkám Komory proti stávající praxi, kdy, slovy Ústavního soudu, formulář kontrolního hlášení získává podobu právního předpisu, který ukládá konkrétní povinnosti. A protože povinnosti jsou v zákoně vymezeny velmi neurčitě a široce, jejich konkretizace je na Ministerstvu financí, které tak fakticky obchází legislativní proces.

„Elektronizaci správy daní vítáme, ale opakovaně jsme namítali, že tato elektronizace, zejména způsob jejího provádění, nemůže probíhat na úkor ústavně chráněných práv daňových subjektů,“ zdůrazňuje Ing. Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce Správa daní a poplatků KDP ČR. Komora daňových poradců proto vyzývala Finanční správu a Ministerstvo financí k tomu, aby provedli změnu v daňovém řádu a formuláře byly vydávány vyhláškou Ministerstva financí.

Ing. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR, k tomu dodává: „Komora dlouhodobě odmítá a kritizuje praxi, kdy jsou nové údaje, které je povinen daňový subjekt uvádět v daňových přiznáních a netýkají se výpočtu daně, stanovovány pouze prostřednictvím formulářů k podávání daňových přiznání či poučení k nim.“ Komora souhlasí s tím, že je třeba najít nástroje k zabezpečení efektivního výběru daní, nemůže ale přitom platit zásada „účel světí prostředky“.

Ústavní soud dal parlamentu roční lhůtu k tomu, aby proces stanovení obsahu kontrolního hlášení uvedl do souladu s ústavním pořádkem. Komora vyzývá ministerstvo financí, aby vzalo rozhodnutí Ústavního soudu vážně a vztáhlo jeho závěry na veškeré daňové formuláře. Komora daňových poradců je připravena poskytnout finanční správě maximální součinnost. 

Tisková zpráva Komory daňových poradců, www.kdpcr.cz. Foto: ilustrační

 

Související informace z portálu DAUC.cz

Pro předplatitele DAUC/DAUC Expert je k dispozici na téma kontrolního hlášení například příspěvek Alexandera Nováka s názvem Kontrolní hlášení v příkladech, dále Datum uváděné v kontrolním hlášení týkající se poskytování a přijímání služeb od  Mgr. Ing. Aleny Dugové, nebo článek Ing. Martina Děrgela nazvaného Průvodce kontrolním hlášením plátce.

Tématu kontrolního hlášení se také věnujeme ve výkladu daňového systému pod heslem Daň z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení.

Všemi procesy zákona o DPH, včetně kontrolního hlášení, Vás spolehlivě provede také unikátní forma grafického zobrazení ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty.

Aktuálně