Jak se mění sazby stravného a náhrad za použití silničních motorových vozidel?

Datum vydání: 28. 12. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Dne 23. 12. 2016 byla vydána nová vyhláška č. 440/2016 Sb., která upravuje sazbu základní náhrady za použití silničních motorových vozidel a stravného a stanovuje průměrnou cenu pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Pro rok 2017 nabývá dne 1. 1. 2017 účinnosti nová vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která ruší vyhlášku č. 385/2015 Sb. účinnou pro rok 2016.

Nová vyhláška č. 440/2016 Sb. byla vydána ve Sbírce zákonů dne 23. 12. 2016 v částce 179/2016 Sb.

§ 1 - Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.


§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 4 - Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 28,60 Kč u motorové nafty.

Úplné znění vyhlášky č. 440/2016 Sb. naleznete na internetových stránkách Sbírky zákonů, www.sbirka.com.

 

Související informace z portálu DAUC.cz

V sekci Obsah/Legislativa naleznete úplné znění vyhlášky č. 440/2016 Sb. spolu s dalšími souvisejícími dokumenty přehledně řazené dle právních předpisů.

Aktuálně