Zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR

Datum vydání: 29. 12. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 14. 12. 2016.

Na jednání výboru se řešily například tyto příspěvky: Aplikace § 9 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Aplikace DPH u zboží propuštěného do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku, Povinnost odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za práci vykonávanou v zahraničí plátci daně nebo Vklad – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem. Celé znění zápisu z jednání zde >>

Aktuálně