Rekapitulace témat časopisu Účetnictví v praxi za rok 2016

Datum vydání: 30. 12. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

V roce 2016 jsme pro naše předplatitele zveřejnili mnoho aktuálních odborných článků a výkladů. Jejich přehled vám poslouží pro orientaci ve zveřejněných tématech.

 

 

Rekapitulace obsahu Účetnictví v praxi v roce 2016  
   
Poznámka redakce: Číslo před lomítkem označuje číslo vydání časopisu.  
   
Archivace  
Úschova dokladů  
Ing. Zuzana Pšeničková, CAE  4/s. 28
   
Automobil  
Daňové a účetní odpisy automobilů  
Ing. Zdeněk Morávek 2/s. 21
   
Cestovní náhrady  
Cestovní náhrady v příkladech  
RNDr. Ivan Brychta 10/s. 4
   
Daň z přidané hodnoty  
Kontrolní hlášení v příkladech (dokončení)  
Ing. Dagmar Fitříková 1/s. 18
Splátkový a platební kalendář v kontrolním hlášení k DPH  
Ing. Dagmar Fitříková 2/s. 26
Právní úprava DPH v roce 2016  
Ing. Pavel Běhounek 2/s. 35
Uplatnění DPH u převodu pozemků a staveb v roce 2016  
Ing. Pavel Běhounek 3/s. 4
Jak požádat o vrácení DPH mimo Českou republiku?  
Ing. Petr Vondraš 6/s. 23
Datum uváděné v kontrolním hlášení týkající se poskytování a přijímání služeb  
Mgr. Ing. Alena Dugová  7–8/s. 16
Vývoz zboží a obchody v rámci EU ve stanoviscích a rozsudcích  
Ing. Petr Vondraš 7–8/s. 36
Novely zákona o DPH  
Ing. Petr Vondraš 9/s. 15
Datum uváděné v kontrolním hlášení týkající se nákupu a prodeje zboží  
Mgr. Ing. Alena Dugová  10/s. 25
Místo plnění u jednotlivých druhů služeb  
Ing. Petr Vondraš 11/s. 12
Novinky ve výkladu zákona o DPH z pohledu GFŘ a judikatury  
Ing. Petr Vondraš 12/s. 26
   
Daň z příjmů  
Vliv zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016 na zákon o daních z příjmů  
Ing. Ivan Macháček 1/s. 14
Některé složitější otázky zdanění závislé činnosti  
Ing. Zdeněk Morávek 1/s. 29
Solidární zvýšení daně a maximální vyměřovací základ v roce 2016  
Ing. Ivan Macháček 2/s. 14
Daňové a účetní odpisy automobilů  
Ing. Zdeněk Morávek 2/s. 21
Přechod mezi způsoby uplatňování výdajů  
Ing. Ivan Macháček 3/s. 10
Převod podílu v s. r. o.  
Ing. Martin Děrgel 4/s. 4
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015  
Ing. Ivana Pilařová 4/s. 12
Uplatnění daňové ztráty u podnikatele a nájemce  
Ing. Ivan Macháček 4/s. 21
Bezúplatné příjmy v roce 2016  
Ing. Zdeněk Morávek 5/s. 4
Odchod společníka s. r. o. za vypořádací podíl  
Ing. Martin Děrgel 5/s. 9
Peněžní zápůjčky přijímané společnostmi s ručením omezeným  
Ing. Pavel Běhounek 5/s. 21
Přerušení podnikání a nájmu z hlediska daně z příjmů  
Ing. Ivan Macháček 5/s. 33
   
Nejčastější chyby v přiznání k dani z příjmů PO  
Ing. Martin Děrgel 6/s. 4
Bezúplatné příjmy v roce 2016 (dokončení)  
Ing. Zdeněk Morávek 6/s. 19
Daň z příjmů fyzických osob stanovená paušální částkou  
Ing. Jiří Vychopeň 7–8/s. 10
Průvodce Koordinačními výbory (6. část)  
Ing. Martin Děrgel 7–8/s. 25
Podnikání důchodců  
Ing. Ivan Macháček 7–8/s. 50
Mateřská a dceřiná společnost – účetní a daňový pohled  
Ing. Martin Děrgel 9/s. 4
Zrušení § 4 odst. 3 ZDP – pozitivní skutečnost pro výdělečně činné důchodce  
Ing. Ivan Macháček 9/s. 19
Možnosti rodinného podnikání a daň z příjmů  
Ing. Ivan Macháček 9/s. 29
Možnosti rodinného podnikání a daň z příjmů (dokončení)  
Ing. Ivan Macháček 10/s. 16
Průvodce Koordinačními výbory (7. část)  
Ing. Martin Děrgel 10/s. 35
Daňové změny kvůli elektronické evidenci tržeb  
Ing. Martin Děrgel 11/s. 4
Obchodní majetek použitý pro soukromé účely  
Ing. Ivan Macháček 11/s. 18
Průvodce Koordinačními výbory (dokončení 7. části)  
Ing. Martin Děrgel 11/s. 31
   
Daně  
Daňová kontrola (dokončení)  
Ing. Martin Děrgel 2/s. 29
Legislativní změny v roce 2016  
Ing. Pavel Běhounek 7–8/s. 4
Novela daně z nabytí nemovitých věcí  
Ing. Zdeněk Morávek 9/s. 12
Závazné posouzení v daňové oblasti  
Ing. Jiří Vychopeň 10/s. 9
Daňové změny kvůli elektronické evidenci tržeb  
Ing. Martin Děrgel 11/s. 4
   
Daňové přiznání  
Nejčastější chyby v přiznání k dani z příjmů PO  
Ing. Martin Děrgel 6/s. 4
   
Daňový řád  
Daňová kontrola (dokončení)  
Ing. Martin Děrgel 2/s. 29
Prominutí daně nebo příslušenství daně v roce 2016  
Ing. Jiří Vychopeň 12/s. 13
   
Majetek  
Správné stanovení fáze pořizování dlouhodobého hmotného majetku  
Ing. Zuzana Pšeničková, CAE  7–8/s. 32
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v podmínkách roku 2016  
Ing. Ivana Pilařová 7–8/s. 40
   
Mezinárodní účetní standardy  
IFRS 16 Leasingy  
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA 5/s. 27
   
Mzdy  
Některé složitější otázky zdanění závislé činnosti  
Ing. Zdeněk Morávek 1/s. 29
Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2016  
Ing. Miroslav Bulla 1/s. 33
Nejčastější chyby při zpracování a účtování mezd  
Ing. Miroslav Bulla 5/s. 16
   
Oceňování  
Oceňování zásob vytvořených vlastní činností  
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  2/s. 4
Oceňování zásob vytvořených vlastní činností (dokončení)  
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  3/s. 18
   
Obchodní korporace  
Rozdělení zisku, výplata a zúčtování zálohy na podíly na zisku v podmínkách roku 2016
Ing. Ivana Pilařová 6/s. 13
Účetní a daňová ztráta v obchodní korporaci  
Ing. Ivana Pilařová 10/s. 20
Zvyšování a snižování základního kapitálu v s. r. o. a a. s.  
Ing. Ivana Pilařová 11/s. 23
Zvyšování a snižování základního kapitálu v s. r. o. a a. s. (dokončení)  
Ing. Ivana Pilařová 12/s. 30
   
Odpisy   
Daňové a účetní odpisy automobilů  
Ing. Zdeněk Morávek 2/s. 21
   
Pohledávky  
Zákonné opravné položky k pohledávkám  
Ing. Martin Děrgel 12/s. 4
   
Pojistné  
Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2016  
Ing. Miroslav Bulla 1/s. 33
Výše zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2016  
Ing. Antonín Daněk 2/s. 33
Zdravotní pojištění a souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností v roce 2016
Ing. Antonín Daněk 4/s. 33
Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a zdravotní pojištění  
Ing. Antonín Daněk 12/s. 38
   
Právo  
Nový zákon o registru smluv – bez uveřejnění smlouvy nelze začít plnit  
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.  10/s. 32
Kupní smlouva a kupní cena  
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.  12/s. 36
   
Rekodifikace  
Uznání dluhu  
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.  4/s. 26
Podnikatel a spotřebitel v občanském zákoníku  
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.  6/s. 33
Korporace, fundace a ústavy – typy právnických osob v občanském zákoníku  
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.  7–8/s. 45
   
Rozdělení zisku  
Rozdělení zisku, výplata a zúčtování zálohy na podíly na zisku v podmínkách roku 2016
Ing. Ivana Pilařová 6/s. 13
   
Silniční daň  
Silniční daň u zemědělských podnikatelů  
Ing. Zdeněk Morávek 12/s. 21
   
Spolky  
Účetnictví spolků  
Ing. Pavlína Orlová 7–8/s. 55
Účetnictví spolků (dokončení)  
Ing. Pavlína Orlová 9/s. 22
Vedlejší činnost spolků  
Ing. Pavlína Orlová 11/s. 27
   
Technické zhodnocení  
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v podmínkách roku 2016  
Ing. Ivana Pilařová 7–8/s. 40
   
Účetní předpisy  
Zamyšlení nad novelou ČÚS pro podnikatele  
doc. Ing. Hana Březinová, CSc.  3/s. 24
Vliv kategorizace účetních jednotek na účetní závěrku  
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.  4/s. 16
Novela zákona o auditorech  
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.  11/s. 9
Novela zákona o auditorech (dokončení)  
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.  12/s. 18
   
Účetní závěrka  
Rozdíly v účetních výkazech po novele účetních předpisů  
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.  1/s. 4
Sestavujeme účetní závěrku za rok 2015  
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.  2/s. 8
Sestavujeme účetní závěrku za rok 2015 (dokončení)  
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.  3/s. 32
Události po rozvahovém dni v účetní závěrce  
Ing. Martin Děrgel 3/s. 41
Vliv kategorizace účetních jednotek na účetní závěrku  
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.  4/s. 16
   
Účetnictví  
Oprava chyby versus změna odhadu  
Ing. Martin Děrgel 1/s. 24
Jednoduché a zjednodušené účetnictví v podmínkách roku 2016  
Ing. Ivana Pilařová 1/s. 37
Oceňování zásob vytvořených vlastní činností  
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  2/s. 4
Oceňování zásob vytvořených vlastní činností (dokončení)  
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  3/s. 18
Události po rozvahovém dni v účetní závěrce  
Ing. Martin Děrgel 3/s. 41
Převod podílu v s. r. o.  
Ing. Martin Děrgel 4/s. 4
Úschova dokladů  
Ing. Zuzana Pšeničková, CAE  4/s. 28
Praktický pohled na jednoduché účetnictví  
Ing. Zuzana Pšeničková, CAE  6/s. 26
Dary v účetnictví 2016  
Radim Botek, Dušan Marek  7–8/s. 22
Správné stanovení fáze pořizování dlouhodobého hmotného majetku  
Ing. Zuzana Pšeničková, CAE  7–8/s. 32
Účetnictví spolků  
Ing. Pavlína Orlová 7–8/s. 55
Mateřská a dceřiná společnost – účetní a daňový pohled  
Ing. Martin Děrgel 9/s. 4
Účetnictví spolků (dokončení)  
Ing. Pavlína Orlová 9/s. 22
   
Zásoby  
Oceňování zásob vytvořených vlastní činností  
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  2/s. 4
Oceňování zásob vytvořených vlastní činností (dokončení)  
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  3/s. 18
   
Ztráta  
Účetní a daňová ztráta v obchodní korporaci  
Ing. Ivana Pilařová 10/s. 20
   
Zemědělská praxe  
Vliv zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016 na zákon o daních z příjmů  
Ing. Ivan Macháček 1/s. 14
Daňové a účetní odpisy podnikatelů  
Ing. Zdeněk Morávek 2/s. 21
Bezúplatné příjmy v roce 2016  
Ing. Zdeněk Morávek 5/s. 4
Bezúplatné příjmy v roce 2016 (dokončení)  
Ing. Zdeněk Morávek 6/s. 19
Možnosti rodinného podnikání a daň z příjmů  
Ing. Ivan Macháček 9/s. 29
Možnosti rodinného podnikání a daň z příjmů (dokončení)  
Ing. Ivan Macháček 10/s. 16
Obchodní majetek použitý pro soukromé účely  
Ing. Ivan Macháček 11/s. 18
Silniční daň u zemědělských podnikatelů  
Ing. Zdeněk Morávek 12/s. 21
   
NAŠE PORADNA  
   
Daň z přidané hodnoty  
Sazba DPH u dobytka 5/s. 36
Přemístění majetku z EU do tuzemska a DPH 6/s. 25
Neplátce DPH a fakturace do EU 6/s. 32
Přenesená daňová povinnost u kukuřičné siláže 6/s. 32
DPH a daň z příjmů při pronájmu rybníka 7–8/s. 47
Došlá faktura za dopravu mimo EU 7–8/s. 47
Zvláštní režim použité zboží v kontrolním hlášení 11/s. 8
Přijatá faktura v režimu PDP se starším datem 12/s. 37
   
Daň z příjmů  
Zdanění věcného břemena 4/s. 15
Kauce 4/s. 15
Příjmy soudního znalce 5/s. 36
Ztráta z prodeje pozemku 6/s. 25
Posouzení daňově uznatelných výdajů 7–8/s. 15
Paušální výdaje u zemědělce 7–8/s. 39
Přistoupení osob do společnosti bez právní subjektivity a DPFO 7–8/s. 39
DPH a daň z příjmů při pronájmu rybníka 7–8/s. 47
Pojistné plnění z havarijního pojištění vozidla 11/s. 17
Opravné položky při zrušení postoupení pohledávky 12/s. 25
   
Silniční daň  
Automobil registrovaný na Slovensku 9/s. 11
   
Účetnictví  
Účtování darů 9/s. 11
Kurs u vrácené platby na účet 9/s. 11
Analytické účty podle jednotlivých zaměstnanců 10/s. 15
Úhrada části pohledávky z insolvenčního řízení 10/s. 15
Účtování pozdě doručených faktur 10/s. 15
Emitovaný dluhopis s diskontem 11/s. 17
Pojistné plnění z havarijního pojištění vozidla 11/s. 17
Účtování likvidačního zůstatku 12/s. 25
Pokuta 12/s. 37
   
Zemědělská praxe  
Směna pozemků s doplatkem 3/s. 16
Posouzení daňově uznatelných výdajů 7–8/s. 15
Zdanění dotace od SZIF 7–8/s. 24
Paušální výdaje u zemědělce 7–8/s. 39
DPH a daň z příjmů při pronájmu rybníka 7–8/s. 47
Zahájení odepisování hmotného majetku 10/s. 24
Přídavná zařízení k traktoru 10/s. 24

 

Související informace z portálu DAUC.cz

Všechny uvedené články naleznete v odborném Obsahu portálu v sekci Odborné články. Pro jednodušší vyhledávání použijte filtrování dle oblasti (účetnictví) a roku (2016).

Aktuálně