Zcela nový zákon o dani z hazardních her nabyl účinnosti k 1. 1. 2017

Datum vydání: 3. 1. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, byly přijaty jako součást nové právní regulace hazardních her. K zákonu o dani z hazardních her připravujeme podrobný komentář z pera tvůrců zákona.

Komentář je výjimečný svou podrobností, neboť nejde pouze o průvodce komentovaným zákonem č. 187/2016 Sb., ve znění zákona č. 298/2016 Sb., ale o podrobný rozbor teoretických i praktických aspektů jednotlivých ustanovení a o poukázání na související ustanovení zvláště daňového řádu, zákona o hazardních hrách a dalších právních předpisů.

Publikace vyjde v 1. čtvrtletní 2017 s právním stavem k 1. 1. 2017. Máte možnost dostat upozornění, až bude publikace k prodeji, pomocí nástroje "hlídací pes" na našem e-shopu.

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, byl ještě před nabytím účinnosti k 1. 1. 2017 novelizován zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Aktuálně