Pokyn GFŘ D-31 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016

Datum vydání: 9. 1. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy ČR byl vydán nový pokyn GFŘ D-31, kterým se stanoví jednotné kurzy za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016. Uvádíme znění celého pokynu.

Pokyn GFŘ D-31

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016

čj. 195958/16/7100-10111-010440

 

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016.

Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.

Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive Městský soud v Praze, v jejichž obvodu má znalec místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; podle § 7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů a dále je seznam znalců zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: www.justice.cz.

Tabulku s přehledem jednotlivých kurzů, naleznete zde.

Poznámka redakce: Dokument byl zveřejněn na internetových stránkách Finanční správy ČR dne 5. 1. 2017.

 

Aktuálně