Daňové předpisy se opět komplikují

Datum vydání: 16. 1. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V pátek 13. ledna schválil Parlament změny v daňových předpisech. Komora dlouhodobě kritizuje stav, kdy podstatné a důležité změny jsou schvalovány na poslední chvíli a občané ani podnikatelé nevědí, od kdy budou tyto změny platit.

Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců, k tomu říká: „Bohužel musíme konstatovat, že tento trend, kdy jsou důležité změny daňových zákonů schvalovány ne již za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté, stále pokračuje a dále se prohlubuje.  Příkladem je právě schválená novela zákona  o dani z příjmů, která měla původně platit od 1. 1. 2017, ale nakonec byla schválena až nyní, s účinností k 1. 4. 2017.“ Sami zákonodárci uvádějí, že důvodem bylo mimo jiné množství pozměňovacích návrhů, které s předmětem novely vůbec nesouvisí.

Důsledkem nestandardní účinnosti přijaté novely bude velká nejasnost ohledně začátku účinnosti přijatých změn. Ke změnám totiž dochází v průběhu zdaňovacích období některých daní, jako např. daně z příjmů. "Občané a podnikatelé jsou pak do poslední chvíle v nejistotě, které změny a od budou platit," kritizuje tuto praxi Nesrovnal. "Bez pomoci odborníků pak bude velmi obtížné aplikaci této novely v praxi zvládnout," uzavírá Nesrovnal.

Novely daňových předpisů představují komplexní změnu téměř všech daňových předpisů, které jsou podle Komory daňových poradců mnohdy problematické.  Naopak mezi pozitivní změny, které usnadní život podnikatelům a občanům, může být rozšíření možnosti uplatňování daňových odpisů pro mnohé v praxi se zcela běžně vyskytující situace (např. v případě výpůjček či podnájemních vztahů) nebo změny, které vedou k provázanosti daně z příjmů na zákon o obchodních korporacích či změny v oblasti nehmotného majetku. Všechny tyto změny usnadní podnikání a jsou ze strany podnikatelů, ale i občanů, netrpělivě očekávány a Komora je dlouhodobě prosazuje a podporuje. Bohužel z důvodů uvedených výše, budou v mnohých případech muset poplatníci s jejich aplikací ještě rok počkat.

Komora proto vyzývá Ministerstvo financí, ale hlavně politiky, aby nebyly zásadní změny v daňových předpisech přijímány na poslední chvíli a podnikatelé i občané měli dostatek času se na ně připravit. 

 

Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, T: +420 731 423 975, E: prezident@kdpcr.cz            

Ing. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR,  T: +420 602 771 822, E: nesrovnal@volny.cz       

Ing. Kateřina Foretová, manažer PR, T: +420 605 205 705, E: foretova@kdpcr.cz

 

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4

602 00 Brno

H: www.kdpcr.cz

Aktuálně