Články pro časopis Účetnictví v praxi přístupné předplatitelům

Datum vydání: 18. 1. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro rok 2017 jsme pro naše předplatitele změnili jak portál, tak obálku časopisu Účetnictví v praxi. Věříme, že se vám bude líbit včetně uspořádání vevnitř časopisu. Články již teď naleznete na stránce Obsah / Odborné články.

Na portálu DAUC | Vše pro daňaře a účetní jsou v předstihu zveřejněny pro naše předplatitele odborné články, které naleznete následně v čísle 1/2017 časopisu Účetnictví v praxi.

Co mají účetní profesně nejméně rádi? Pravděpodobně účetní závěrku. Bez ní to však v praxi nejde a zahrnuje komplex účetních a souvisejících činností, které jsou spojeny s uzavřením účetního období. Veškeré informace naleznete v článku Ing. Martina Děrgela Účetní uzávěrka roku 2016.

V daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za poslední období kalendářního roku se vyplatí nepřehlédnout několik řádků, které se v jiných obdobích buď nevyplňují vůbec, nebo jen někdy. Týká se to řádku 45, kde se provádí korekce poměrného uplatnění odpočtu dle § 75 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, řádku 53, který obsahuje vypořádací koeficient, a řádku 60, kde je úprava odpočtu podle § 78 až 78d ZDPH. Více v příspěvku Úpravy odpočtu, krácení a vyrovnání (Ing. Petr Vondraš).

Nesmíme opomenout ani Aktuální daňové a účetní novinky (Ing. Pavel Běhounek), Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2017 (Ing. Miroslav Bulla) a Příklady na zdanění příjmů dle § 9 a 10 ZDP (Ing. Ivan Macháček).

Zaměstnanecké benefity jsou dnes běžnou součástí odměňování zaměstnanců, a to jako další složka odměny k odměně finanční. Tyto formy ale potom mají také svůj daňový a pojistný režim, který je nutné znát a vzít jej v úvahu. Na tyto souvislosti jsme se zaměřili v příspěvku Zaměstnanecké benefity z pohledu zdanění (Ing. Zdeněk Morávek).

Mnohem více článků na odborná témata naleznete na stránce Obsah / Odborné články, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

 

 

 

 

Aktuálně