331/30.03.11 - Stanovení výše záloh na daň z příjmů podle § 38a

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Krempa, Daniel; Felcmanová, Michaela Vydáno:
331/30.03.11 - Stanovení výše záloh na daň z příjmů podle § 38a
JUDr.
Daniel
Krempa
daňový poradce, č. osvědčení 4126
Ing.
Michaela
Felcmanová
daňový poradce, č. osvědčení 3756
Příspěvek 331/30.03.11 - GFR předkládá stanovisko. PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN.
Cílem tohoto příspěvku je sjednotit výkladovou nejasnost při stanovení výše záloh na daň z příjmů fyzických osob v situacích, kdy poplatníkovi plynou vedle příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, z nichž jsou sráženy plátcem daně měsíční zálohy na daň z příjmů dle § 38h ZDP, i příjmy ze závislé činnosti, u nichž však plátce daně povinnost srážet měsíční zálohy na daň nemá (např. příjmy plynoucí od zahraniční mateřské společnosti).
1. Úvod
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") stanovuje poplatníkovi povinnost platit v průběhu zálohového období zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Výše a periodicita záloh se