Dotazy a odpovědi: K dani z příjmů právnických osob

Vydáno: 8 minut čtení
K dani z příjmů právnických osob
Ing.
Drahomíra
Martincová
Ing.
Vlastimil
Bachor
1. Novela daně z příjmů upravuje od roku 2017 v § 20 odst. 7 odlišně podmínky doložení odčitatelné položky u veřejně prospěšných poplatníků. Od roku 2017 mají použít úsporu daně v následujícím období (do roku 2016 to bylo do 3 zdaňovacích období, ale v činnosti, která nebyla předmětem daně). Jakým způsobem doloží veřejně prospěšný poplatník úsporu z předcházejících let? Je použití úspory nedaňovým nákladem?
Odpověď
S účinností od 1. 7. 2017 byla zákonem č. 170/2017 Sb., kterým