Dodatečné přiznání na nižší daň je možné jen do tří let - prověřeno soudem

Vydáno: 22 minut čtení

Člověk je tvor omylný, a tak i když si dá hodně práce s přípravou daňového přiznání, přece jen může až po jeho podání zjistit, že se spletl, něco důležitého přehlédl, na nějakou významnou položku zapomněl apod. Zpravidla je nutno chybu řešit podáním dalšího – již správného – daňového přiznání. V souladu s očekáváním je povinností daňového subjektu podat správné druhé, případně další daňové přiznání pouze v případě, že je to v jeho neprospěch (na vyšší daň nebo na nižší ztrátu). Naopak podání dalšího – byť správného – přiznání ve prospěch daňového subjektu (na nižší daň nebo vyšší daňovou ztrátu), ovšem ke škodě státu, je umožněno pouze při splnění určitých podmínek. V dnešní soudničce se mj. dozvíme, že v případě dodatečných přiznání je nutno rozlišovat subjektivní a objektivní lhůtu a že možnost i povinnost jejich podání zpravidla končí po třech letech.

Dodatečné přiznání na nižší daň je možné jen do tří let – prověřeno soudem
Ing.
Martin
Děrgel
 
Čtyři druhy daňových přiznání
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), rozlišuje čtyři druhy daňových přiznání, pro která si zavedeme úspornou zkratku „DAP“:
Řádné
– první DAP za uplynulé zdaňovací období (u daní z příjmů, DPH, silniční daně a spotřebních daní) nebo na započaté zdaňovací období (daň z nemovitých věcí), podané ve stanovené zákonné lhůtě. Může jít např. o DAP k dani z příjmů za rok 2020 podané již 3. 3. 2021, přičemž zákonná lhůta skončí až 1. 4. 2021.
Opravné
– druhé, případně další daňové přiznání podané ještě před uplynutím zákonné lhůty k podání řádného DAP. Například u výše uvedeného DAP k dani z příjmů za rok 2020 by opravným přiznáním bylo další DAP za rok 2020 podané 25. 3. 2021. Podstatné je, že se v daňovém řízení dále postupuje podle tohoto opravného DAP a k předchozímu DAP (řádnému nebo dřívějšímu opravnému) se již vůbec nepřihlíží.
Dodatečné
– přiznání podané po uplynutí zákonné lhůty stanovené pro podání řádného DAP. Již se s výjimkou následujícího bodu terminologicky nerozlišuje podání druhého nebo dalšího dodatečného DAP. Navážeme-li na výše uvedený příklad řádného DAP k dani z příjmů za rok 2020 podaného 3. 3. 2021 a poté „přebitého“ (správným) opravným DAP 25. 3. 2021, dodatečným DAP bude další, „ještě správnější“ přiznání, podané např. 7. 7. 2021. Bude podáno v návaznosti na zjištění poplatníka, že zapomněl na jeden zdanitelný příjem roku 2020, který přijal od zákazníka v hotovosti. Rovněž tak dodatečným DAP bude případné další daňové přiznání za rok 2020 podané třeba až v květnu 2022, kdy si poplatník uvědomí, že špatně spočítal odpisy.
Opravné dodatečné
– druhé, případně další dodatečné DAP, podané ještě před uplynutím zákonné jedno až dvouměsíční lhůty pro podání dodatečného DAP.