Novela zákona o obchodních korporacích k 1. 1. 2021 - 2. část

Vydáno: 16 minut čtení

Druhým dílem věnovaným novele zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK “), bezprostředně navážeme na první část, kterou jsme uveřejnili v předchozím čísle časopisu DHK č. 14/2020

Novela zákona o obchodních korporacích k 1. 1. 2021 – 2. část
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Zálohy na podíly na zisku
 
Stávající pravidla
Možnost výplaty záloh na podíly na zisku v novelizovaném zákonu i nadále zůstává. Je stálee vázána na sestavení mezitímní účetní závěrky a posouzení očekávaného vývoje do konce účetního období, zachován je i výpočet maximální výše zálohy s tím, že do rozdělitelných zdrojů se zahrne také výsledek hospodaření z mezitímní účetní závěrky [§ 35 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)].
Součet záloh na podíl na zisku nesmí být vyšší, než následující součet:
Výsledek hospodaření běžného období z mezitímní účetní závěrky + kumulované výsledky hospodaření minulých let (tento pojem v sobě obsahuje účty 428-Nerozdělený zisk minulých let, 429/Neuhrazenou ztrátu minulých let a 427/Jiný výsledek hospodaření minulých let) + ostatní fondy tvořené ze zisku, které je možné pro výplatu podílů na zisku použít.
Stejně tak se na výplatu záloh na podíly vztahuje protiinsolvenční pravidlo (§ 40 odst. 3 ZOK). I nadále může statutární orgán maximálně možnou výši zálohy snížit ve vztahu k aktuálnímu a očekávanému peněžnímu toku, případně zálohu nevyplatit vůbec.
 
Novinky v oblasti záloh na podíly na zisku
Zálohy na podíly na zisku nebyly ani v minulosti chráněny institutem dobré víry. Nebyla nicméně stanovena přesná lhůta, kdy je nutné zálohy na podíly na zisku vrátit v případě, že odpovídající zisk nevznikl nebo pokud finální podíly na zisku nebyly nejvyš&s