Dotazy a odpovědi: Osvobození od daně z příjmů u podílů na zisku

Vydáno: 9 minut čtení
K dani z příjmů právnických osob
Ing.
Vlastimil
Bachor
1 Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1.7.2017 rozšířila ustanovení § 19b odst. 3 písm. b) obsahující, co se rozumí mateřskou společností, mimo jiné o svazky obcí (rozumí se nejspíše tzv. dobrovolné svazky obcí).
To má vliv na možnost uplatnění osvobození od daně z příjmů podle § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1. ZDP v případě výplaty podílů na zisku dobrovolným svazkům obcí, které jsou společníky například společnosti s ručením omezeným a vyhovují § 19b odst. 3 písm. b) ZDP.
Problematické je, zda lze ustanovení o osvobození uplatnit již při výplatě:
a)
podílů na zisku roku 2016, které by valná hromada schválila počínaje 1.7.2017, a dále
b