Dotazy a odpovědi: Vlastní příjem manželky

Vydáno: 1 minuta čtení

Manžel uplatňuje slevu na manželku jako na vyživovanou osobu. Zahrnuje se do vlastního příjmu manželky i příjem z titulu dávek pěstounské péče?

Daň z příjmů fyzických osob