Využití daňových odpisů k optimalizaci daňové povinnosti

Vydáno: 14 minut čtení

V příspěvku si ukážeme, jak můžeme prostřednictvím správně zvolených postupů daňového odpisování hmotného majetku optimalizovat daňovou povinnost poplatníka s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů v daňovém přiznání za rok 2016.

Využití daňových odpisů k optimalizaci daňové povinnosti
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
V případě, že poplatník dosáhne vysoký základ daně z příjmů a pořídil ve zdaňovacím období roku 2016 nový hmotný majetek, který zařadil do svého obchodního majetku, může využít k daňové optimalizaci tří postupů daňového odpisování:
-
uplatnění zrychleného odpisování namísto rovnoměrného odpisování,
-
zvýšení odpisů v 1. roce rovnoměrného odpisování,
-
zvýšení odpisů v 1. roce zrychleného odpisování.
Naopak, pokud poplatník dosáhne nižšího základu daně z příjmů, který mu s uplatněnými odpisy neumožní uplatnit veškeré odpočty od základu daně a veškeré slevy na dani v plné zákonné výši v rámci daňového přiznání za rok 2016, které by z tohoto důvodu propadly, může využít tří postupů daňového odpisování:
-
nezahájení daňového odpisování,
-
přerušení daňového odpisování,
-
použití nižší odpisové sazby u rovnoměrného odpisování.
 
Uplatnění zrychleného odpisování hmotného majetku
Při zařazení majetku do užívání si poplatník může zvolit dva způsoby odpisování - rovnoměrné odpisování (podle § 31 ZDP), nebo zrychlené odpisování (podle § 32 ZDP). Použití jedné z metod daňového odpisování záleží vždy na rozhodnutí poplatníka. Při rozhodování o zvolení příslušného způsobu odpisování bude hrát i role výše zdanitelných příjmů a daňových výdajů v prvním roce pořízení hmotného majetku s ohledem na snahu minimalizovat daňovou povinnost.
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne vyššího základu daně a