Pořízení nemovitých věcí z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 10 minut čtení

V DHK č. 6 a 7/2016 jsme se zabývali pronájmem nemovitých věcí. V tomto čísle se zaměříme na pořízení nemovité věci z hlediska daně z příjmů s tím, že definici nemovitého majetku jsme si již vyložili v uvedeném dvoudílném článku „Pronájem nemovitých v daních z příjmů“, kde bylo rovněž pojednáno o odpisování nehmotného majetku a jeho technickém zhodnocení, proto se tím již nebudeme zabývat.

Pořízení nemovitých věcí z hlediska daně z příjmů
Ing.
Jiří
Nigrin
je daňovým poradcem
Možnosti pořízení nemovité věci:
a)
koupě nemovité věci,
b)
pořízení nemovité věci ve vlastní režii,
c)
pořízení nemovité věci na úvěr,
d)
nabytí nemovité věci děděním a darováním.
 
Nemovitá věc pořízená koupí
V případě pořízení nemovité věcí koupí se vlastnické právo k této věci, zapsané ve veřejném seznamu - katastru nemovitostí, nabývá zápisem do tohoto seznamu. Podle § 10 zákona o katastru nemovitostí právní účinky zápisu nastávají