Srovnání daňového řešení zaměstnance a OSVČ

Vydáno: 11 minut čtení

V článku si porovnáme zatížení zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné daní z příjmů fyzických osob a pojistným na sociální a zdravotní pojištění podle právních předpisů platných pro rok 2016. Budeme vycházet z předpokladu pro zdanění a výpočet pojistného, že u zaměstnance půjde o jeho hrubou mzdu a u OSVČ půjde o základ daně dle § 7 zákona o daních z příjmů .

Srovnání daňového řešení zaměstnance a OSVČ
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
Porovnání daňového a pojistného zatížení provedeme pro údaje hrubé mzdy zaměstnance a základu daně z příjmů OSVČ ve čtyřech variantách:
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I       Varianty        I  Roční hrubá mzda zaměstnance a  I I                   I základ daně podnikatele za rok 2016 I I                   I         v Kč         I I-------------------------------------I--------------------------------------I I A. Údaj odpovídající minimální mzdě I        118 800        I I-------------------------------------I--------------------------------------I I B. Údaj odpovídající průměrné mzdě, I        324 000        I I  zvolena částka měsíční mzdy   I                   I I  zaměstnance 27 000 Kč      I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I C. Údaj odpovídající měsíční mzdě  I        720 000        I I  zaměstnance 60 000 Kč      I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I D. Údaj odpovídající měsíční mzdě  I       1 320 000        I I  zaměstnance 110 000 Kč      I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I 
 
Výchozí předpoklady pro vlastní výpočty
-
U zaměstnance i u OSVČ předpokládáme uplatnění pouze základní slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Zaměstnanec má podepsané prohlášení k dani u svého zaměstnavatele.
-
U podnikatele předpokládáme uplatnění paušálních výdajů ve výši 60% zdanitelných příjmů, resp. u vyšších příjmů přesahujících hranici 2 000 000 Kč jejich zastropování částkou 1 200 000 Kč. Současně předpokládáme, že skutečné daňově uznatelné výdaje se u podnikatele řádově rovnají uplatněným paušálním výdajům (zisk podnikatele se tak přiblíží hrubé mzdě zaměstnance).