Dotazy a odpovědi: Mezinárodní zdanění

Vydáno: 8 minut čtení

Česká společnost bude ve druhém čtvrtletí roku 2017 pořádat v České republice dva koncerty, na kterých kromě českých interpretů vystoupí i čtyřčlenná hudební skupina ze Slovenska. Společnost má již uzavřen kontrakt s českou uměleckou agenturou, která tuto slovenskou kapelu na území České republiky zastupuje. Potřebovali bychom vědět, jakým způsobem bude příjem slovenské hudební skupiny v České republice zdaňován (pokud tedy vůbec) a kdo bude plátcem případné srážkové daně, resp. zajištění daně, zda je to naše, koncert pořádající společnost, anebo zastupující agentura, která pak následně slovenským umělcům vyplácí honorář.

Mezinárodní zdanění
Ing.
Václav
Zíka
Odpověď
K tomuto dotazu je třeba v prvé řadě uvést, že příjmy, které pobírají z titulu výkonu umělecké činnosti na území České republiky zahraniční, na veřejnosti vystupující umělci (předpokládá se, že všichni čtyři členové daného hudebního tělesa jsou daňovými rezidenty Slovenské republiky, a to ve smyslu článku 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen „smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění“), která je v České republice publikována ve Sbírce mezinárodních smluv č. 100/2003), m