Dotazy a odpovědi: Náhrada ušlého výdělku

Vydáno: 4 minuty čtení

Jakým způsobem se zdaňuje případný příjem soudního znalce (zaměstnance) plynoucí z poskytnutí náhrady ušlého výdělku?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová
Odpověď
Podle