Dotazy a odpovědi: Firemní dětská skupina

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud jako zaměstnavatel v roce 2017 použijeme ustanovení § 24 odst. 2 písm. zw) bodu 1 zákona o daních z příjmů , tedy výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů na provoz vlastního předškolního zařízení, které máme evidované jako dětskou skupinu, u zaměstnance se bude jednat o příjem od daně osvobozený, nebo bude nutné tento nepeněžitý příjem u zaměstnance zdanit?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová