Dotazy a odpovědi: Pochybnosti o správnosti výpočtu mzdy

Vydáno: 4 minuty čtení

Pracuji u zaměstnavatele, u kterého mám uzavřenou pracovní smlouvu, a zároveň u stejného zaměstnavatele vykonávám práci na základě dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Mám však pochybnosti o správnosti výpočtu mé mzdy. Jakým způsobem mám postupovat, když zaměstnavatel na mé pochybnosti vznesené přímo ve mzdové účtárně nereaguje?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová
Odpověď
Za předpokladu, že poplatník má pochybnosti o správnosti sražené nebo vybra