Legislativní změny v průběhu roku 2018

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali legislativní změny a novinky, které byly přijaty nebo se objevily v průběhu roku 2018 a mohou se týkat daňové, účetní a souvisejících oblastí neziskových subjektů. Je vhodné předeslat, že legislativní aktivita nebyla v roce 2018 nijak vysoká a změn přijato příliš nebylo, přesto je vhodné na některé změny alespoň upozornit.

Legislativní změny v průběhu roku 2018
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Změny zákona o evidenci tržeb
Pokud budeme změny probírat chronologicky, první za pozornost určitě stojí nález Ústavního soudu ČR vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 8/2018 Sb., který se týkal návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET“). Jedná se o nález sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017. Tímto nálezem došlo ke zrušení etap, které měly naběhnout od 1. 3. a od 1. 6. 2018, o spuštění těchto etap bude muset být rozhodnuto na základě novely zákona o EET. Další změnou je, že od 1. 3. 2018 byla zrušena povinnost evidovat tržby provedené kartou. Současně k tomuto uveďme, že související novela zákona o EET je v současné době projednávána jako sněmovní tisk č. 205 a dosud prošla pouze prvním čtením.
V průběhu měsíce června došlo k novelizaci daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „daňový řád“), a to zákonem č. 94/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona byl předložen především s ohledem na povinnost transpozice Směrnice DAC 5. Nová úprava má zajistit, aby správci daně byly zpřístupněny údaje podle článku 13 směrnice