Dotazy a odpovědi: Prohlášení poplatníka pro zdaňovací období 2017

Vydáno: 2 minuty čtení

Jaký vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se použije pro zdaňovací období 2017?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvi