Dotazy a odpovědi: K závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření

Vydáno: 3 minuty čtení

Poplatník nastoupil do naší společnosti od září 2016. Do konce srpna 2016 byl zaměstnán u jiného zaměstnavatele. Při nástupu předložil od tohoto zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období leden až srpen 2016. Poplatník měl podepsané Prohlášení k dani. V termínu do 15. 2. 2017 požádal o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Je nutné pro tyto účely znovu požadovat předepsané doklady pro účely slev na dani a daňového zvýhodnění za období leden až srpen 2016, nebo je pro nás dostačující předložené potvrzení od předcházejícího plátce daně?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová