Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 1 minuta čtení

OSVČ, plátce DPH ukončil podnikání (odchod do důchodu). Osobní auto, které používal při podnikání, převedl do osobního vlastnictví. Auto bylo koupeno v roce 2014 od neplátce. Musí podnikatel při přeřazení do osobního vlastnictví odvést DPH z ceny obvyklé, tj. za kterou by auto mohl prodat?

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
ODPOVĚĎ
Podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH se za dodání zboží za úplatu, tj. za zdanitelné plnění považuje použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Tímto použitím se rozumí podle § 13 odst. 5 zákona o DPH také trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní potřebu, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně. Pokud tedy podnikatel pořídil předmětný automobil od neplátce daně, nemohl tedy při jeho pořízení uplatnit nárok na odpočet daně, povinnost přiznat daň při jeho vyřazení z obchodního majetku pro osobní potřebu mu nevzniká.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty