Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů právnických osob

Vydáno: 5 minut čtení

Společnost neměla v pokladně finanční hotovost. Dotace byla řešena formou smlouvy o půjčce jednatele. V této smlouvě je závazek, že jednatel (věřitel) společnosti poskytne hotově peněžní prostředky pro společnost. Ve smlouvě je vyjádřeno, že společnost poskytnuté peněžní prostředky jednorázově vrátí jednateli (věřiteli). Existuje možnost, že jednatel (věřitel) nebude trvat na vrácení peněžních prostředků od společnosti formou písemného prohlášení, že se vzdává vrácení peněžních prostředků. Je tento způsob vracení peněžní částky, to je odpuštění dluhu, účetně a právně možné? Bude mít společnost z majetkového prospěchu nějaké finanční nebo účetní povinnosti?

Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Vlastimil
Bachor
ODPOVĚĎ
V popisované situaci bude nápomocen společnosti její jednatel, který je nepochybně osobou spojenou, a to formou zápůjčky, která od platnosti nového občanského zákoníku (