Dotazy a odpovědi: Mezinárodní zdanění

Vydáno: 12 minut čtení

Jsem zaměstnancem na hlavní pracovní poměr u české společnosti. Toto zaměstnání vykonávám výlučně v České republice (ČR), kromě výjimečných krátkodobých zahraničních služebních cest. Současně jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dlouhodobě poskytuji různé služby (IT, zprostředkování apod.) pro zákazníka v Maďarsku a již déle než půl roku pravidelně měsíčně fakturuji tomuto klientovi za provedené práce. Toto jsou v tuto chvíli mé jediné příjmy pobírané z titulu živnosti, neboť na jiné klienty mi nezbývá čas. Prosím o výklad smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Maďarskem, konkrétně mi jde o to, zda mi v souladu s jejím článkem 5 vzniká povinnost v Maďarsku založit stálou provozovnu a odvádět tam daně z příjmů, které mi platí maďarský klient. Trvalý pobyt mám v ČR a žiji tu celoročně s manželkou a dvěma dětmi. Děkuji za odpověď.

Mezinárodní zdanění
Ing.
Václav
Zíka
 
ODPOVĚĎ
Jak je v závěru dotazu zcela správně naznačeno, je třeba vždy při celkovém řešení jednotlivých daňových případů, které svou podstatou spadají do oblasti tzv. mezinárodních daňových vztahů, kromě jiného, rozhodnout, jakých států jsou subjekty, které se dané obchodní transakce účastní, tzv. daňovými rezidenty. Jinými slovy, je třeba rozhodnout, ve kterém státě mají tyto subjekty tzv. daňový
domicil
.
Ve vzájemných daňových vztazích mezi ČR a Maďarskem se tedy v současné době aplikuje Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, kterou nelze v žádném případě při řešení daného problému opomenout.
Tato mezinárodní daňová smlouva byla podepsána v Praze dne 14. ledna 1993, v platnost vstoupila dnem 27. prosince 1994 a v ČR je publikována ve Sbírce zákonů pod názvem Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.