Změny zákona o dani z přidané hodnoty ve vazbě na nový celní zákon

Vydáno: 19 minut čtení
Ing.
Václav
Benda
Dosavadní celní
kodex
Společenství byl s účinností od 1. 5. 2016 nahrazen nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropské unie č. 952/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým se stanoví celní
kodex
Evropské unie (EU). V návaznosti na to byl v únoru 2016 předložen vládou Poslanecké sněmovně návrh nového celního zákona. V souvislosti s přijetím nového celního zákona byla navržena v tzv. doprovodném zákoně změna souvisejících právních předpisů. Jedním ze zákonů, jehož změna je v souvislosti s přijetím celního zákona navržena, je také změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). V této novele jsou navrhovány zejména změny v pravidlech pro uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) při dovozu a vývozu zboží v návaznosti na změny navrhované v novém celním zákoně, který vychází z předpisů EU. Změny v zákoně o DPH se v návaznosti na celní
kodex
EU týkají zejména oblasti svobodných skladů a svobodných pásem, pro které platí z hlediska uplatňování DPH řada výjimek. Tyto výjimky, které vyplývají z dosavadního znění zákona o DPH, budou novelou zákona o DPH zrušeny. Dále jsou navrhovány některé dílčí změny zákona o DPH, a to např. v pravidlech pro podávání kontrolního hlášení a ve vymezení místní příslušnosti daňových subjektů. Účinnost této novely byla sice ve vládní