Převádění dovolené

Vydáno: 1 minuta čtení

V ustanovení § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP “), je stanoveno, že „čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody“. Poskytujeme celkem 6 týdnů dovolené (4 týdny = minimální výměra podle § 213 odst. 1 ZP + 2 týdny dovolené navíc sjednané v kolektivní smlouvě). Týká se tato povinnost pouze 4 týdnů dovolené nebo je nutno aplikovat na celou dovolenou, tj. 6 týdnů? Někteří zaměstnanci by si rádi část dovolené z předchozího roku vyčerpali např. v lednu či únoru (překážky v práci na straně zaměstnance ani naléhavé provozní důvody jim ve vyčerpání dovolené nebránily).

Převádění dovolené
Rudolf
Pospíšil
Odpověď:
Ust. § 218 odst. 1 ZP je sice formulováno jako
kogentní
, tj. že se nelze od něj odchýlit. Není to tak zcela pravda.
Ve smyslu § 4a odst. 3 ZP je možné se dle § 363 ZP odchýlit ve prospěch zaměstnance, přičemž právě § 218 odst. 1 je v § 363 výslovně uveden. Při použití uvedených ustanovení nic nebrání tomu, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel individuálně dohodli na převedení části dovolené do roku následujícím po roce, v němž právo na dovolenou zaměstnanci vzniklo. To se týká jak zákonem stanovené dovolené, tak i dovolené sjednané nad tento rámec v kolektivní smlouvě. Z účelu dovolené, tj. regenerace pracovních sil zaměstnance, je však třeba doporučit, aby převážná část dovolené byla zaměstnancem čerpána v témže roce, v němž nárok na dovolenou vznikl.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce