Převádění dovolené

Vydáno: 1 minuta čtení

V ustanovení § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP “), je stanoveno, že „čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody“. Poskytujeme celkem 6 týdnů dovolené (4 týdny = minimální výměra podle § 213 odst. 1 ZP + 2 týdny dovolené navíc sjednané v kolektivní smlouvě). Týká se tato povinnost pouze 4 týdnů dovolené nebo je nutno aplikovat na celou dovolenou, tj. 6 týdnů? Někteří zaměstnanci by si rádi část dovolené z předchozího roku vyčerpali např. v lednu či únoru (překážky v práci na straně zaměstnance ani naléhavé provozní důvody jim ve vyčerpání dovolené nebránily).

Převádění dovolené