Odměna členům komisí a výborů

Vydáno: 4 minuty čtení

Žádám o upřesnění odměn členům komisí a výborů měst a obcí. Dočetla jsem se, že tito členové komisí a výborů jsou považováni za zaměstnance podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb. “), a musí být přihlášeni u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanci. Není mi jasné, jak je to s rozhodnou částkou 2 500 Kč. Ta se vztahuje pouze na členy družstev bez pracovněprávního vztahu, zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti a dobrovolné pracovníky pečovatelské služby? Znamenalo by to tedy, že se pojistné odvede i z částky nižší nežli 2 500 Kč? Dále pak řeším odvod sociálního pojištění z těchto odměn, konzultovala jsem to se správou sociálního zabezpečení a tam mi bylo řečeno, že je rozhodující, zda byl komisi svěřen výkon přenesené působnosti [§ 103 odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZO“)]. V takovém případě by se sociální pojištění odvádělo z částky od 2 500 Kč a výše, a s tím by souviselo i přihlášení k dani. Pakliže by komisi nebo výboru výkon přenesené působnosti svěřen nebyl, pak by tato odměna odvodu sociálního pojištění ani přihlášení nepodléhala. U daně z příjmů mám celkem jasno. Do 5 000 Kč srážková daň, nad 5 000 Kč zálohová, pakliže půjde o zaměstnance našeho úřadu, budu danit společně s výplatou. Nejsem si jistá, jak správně postupovat při výpočtu zákonných odvodů z těchto odměn, a proto prosím o radu a upřesnění.

Odměna členům komisí a výborů
JUDr.
Marcela
Smutná
ID 10694
Odpověď:
Odměny za výkon funkce ve výboru či komisi obce patří mezi příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ve smyslu § 6 zákona č. 586/1992 Sb.