Dotazy a odpovědi: Nákup a distribuce softwaru ze zahraničí

Vydáno: 10 minut čtení
Mezinárodní zdanění
Ing.
Václav
Zíka
Česká společnost s ručením omezeným se rozhodla dovážet software ze zahraničí a prodávat ho následně dalším zákazníkům na českém trhu. Dodavatelem předmětného softwaru je firma z USA. Je potřeba, aby česká společnost při nákupu softwaru uplatňovala srážkovou daň, popř. zajištění daně, a to v návaznosti na existenci smlouvy o zamezení dvojího zdanění s USA?
ODPOVĚĎ
V prvé řadě si je třeba uvědomit, že pro účely daně z příjmů, na kterou tento dotaz směřuje, se charakter plateb obdržených, resp. vyplácených při transakcích, které zahrnují transfer počítačového programu, odvíjí od charakteru práv, které získává příjemce podle podmínek konkrétního obchodního kontraktu týkajícího se případného užívání předmětného softwaru.
Lze předpokláda