Dotazy a odpovědi: Pohledávky za dlužníkem v exekuci

Vydáno: 13 minut čtení
Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Vlastimil
Bachor
1. Společnost s r. o. má v evidenci vydané faktury za cca 217 000 Kč, splatnost byla 10/2013. Odběratel je v exekuci, exekutor sdělil, že exekuční řízení je bezvýsledné, má řadu dalších závazků, je nekontaktní, bez činnosti, převeden na „bílého koně“.
Lze nějakým způsobem pohledávku daňově odepsat nebo vytvořit daňovou opravnou položku? Jaké jsou k tomu podmínky?
ODPOVĚĎ
Z dotazu je zřejmé, že:
-
všechny pohledávky jsou za jedním dlužníkem,
-
byly splatné v roce 2013, a proto se použije historický režim pro tvorbu opravných položek podle § 8a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“),
-
ohledně těchto pohledávek bylo zahájeno soudní řízení, na které navazuje činnost exekutora.
Absentuje však informace v jaké rozvahové hodnotě byly pohledávky při jejich vzniku. S ohledem na jejich úhrnnou výši 217 000 Kč, soubor s největší pravděpodobností neobsahuje žádnou tzv. významnou pohledávku, tj. pohledávku o rozvahové hodnotě při jejím vzniku vyšší než 200 000 Kč. Lze tak předpokládat, že jsou evidovány jak pohledávky, jejichž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhla částku 30 000 Kč, resp. tuto č