Změny v daňových a souvisejících zákonech sněmovním tiskem 873

Vydáno: 20 minut čtení

Jak již bývá v naší zemi zvykem, daňové zákony se mění na poslední chvíli, a když se nestihne včas schválit novela některého zákona, posune se její účinnost o několik měsíců. Přesně tak je tomu i v případě sněmovního tisku 873, který byl Poslanecké sněmovně vládou předložen již na konci července 2016 a stále není znám výsledek. Sněmovní tisk je velmi rozsáhlý, jen u daně z příjmů navrhuje přibližně 200 změn, a proto se budeme věnovat jen změnám, které se týkají zdanění fyzických osob. Fyzické osoby se dočkají některých i velmi příjemných změn – změn k lepšímu. A co že nás vlastně vůbec čeká?

Změny v daňových a souvisejících zákonech sněmovním tiskem 873
Ing.
Matěj
Nešleha
Vládní návrh zákona upravuje hned několik daňových a souvisejících zákonů. Nejvíce změn nás čeká na poli daní z příjmů, kdy sněmovní tisk (bez pozměňovacích návrhů) navrhuje hned 196 změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a celou řadu přechodných ustanovení. Přes 100 navrhovaných změn se týká zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk se dotýká i zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
 
Výdaje stanovené procentem z příjmů
Nejdiskutovanější změnou je nepochybně změna týkající se výdajových paušálů. Tzv. zastropování paušálních výdajů začalo již v roce 2013, kdy se dotklo těch subjektů, kteří mohou uplatnit výdaje 40 % příjmů (například příjmy daňových poradců či auditorů), a těch, kteří mohou uplatnit výdaje ve výši 30 % příjmů (týká se příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku), od roku 2015 jsou zastropena všechna pásma paušálních výdajů hranicí 2 mil. Kč příjmů. Novelou by měl být snížen strop z 2 mil. Kč na 1 mil. Kč, například daňoví poradci budou moci uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši 400 000 Kč. Změna se dotkne i těch, kteří uplatňují paušální výdaje v rámci příjmů z nájmu dle § 9 ZDP, i zde se bude počítat s novým stropem 1 mil. Kč.
Aby to ovšem nebylo jen zhoršení pro poplatníky, zrušuje se § 35ca ZDP, který v určitých případech znemožňo