Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 9 minut čtení
Účetnictví
Ing.
Antonín
Jeřábek
Ing.
Václav
Benda
ODPOVĚĎ z hlediska DPH
Ing.
Vlastimil
Bachor
ODPOVĚĎ z hlediska DPPO
Společnost s r. o. uhradila fakturu dodavateli až na základě rozhodnutí soudu a zároveň byla povinna uhradit náklady řízení advokátní kanceláři dodavatele. Jsou tyto náklady řízení daňově uznatelné a může si s. r. o. odečíst z těchto nákladů DPH? Advokátní kancelář je plátce DPH. Na jaké účty tyto náklady zaúčtovat v rámci podvojného účetnictví?
ODPOVĚĎ z hlediska účetnictví
Z dotazu není jasné, zda faktura, o kterou se vedl spor, byla již zaúčtována, nebo se bude účtovat až po rozhodnutí soudu. Spr