Splacení základního kapitálu s. r. o. vkladem nehmotného majetku

Vydáno: 5 minut čtení
Splacení základního kapitálu s. r. o. vkladem nehmotného majetku
Ing.
Martin
Děrgel
Akciová společnost, plátce DPH, vede účetnictví. V roce 2011 pracovala na vývoji softwarové aplikace. V přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011 uplatnila a.s. nezdanitelnou položku dle § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů ve výši vynaložených mzdových nákladů. V roce 2012 byla aplikace dokončena a zařazena jako n