Vrácení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani

Vydáno: 7 minut čtení

V tomto příspěvku bychom čtenáře chtěli seznámit se základními podmínkami pro uplatnění oprávnění zahraničních neevropských subjektů na vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené za zdanitelná plnění.

Vrácení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
Ing.
Jan
Hájek
, MBA
, daňový poradce Rödl & Partner
JUDr.
Monika
Novotná
, advokát a partner Rödl & Partner
Zásada volného obchodu je jednou ze základních myšlenek, které vedly ke vzniku Evropské unie. Proto se Rada Evropské unie ve třinácté směrnici (86/560/EHS) již v roce 1986 pokusila o částečné odstranění jedné z překážek volného obchodu a upravila oprávnění zahraničních osob povinných k dani neusazených na území Evropské unie žádat o vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené ve státě Evropské unie (dále jen „EU“). Tato směrnice byla transponována do českého pr