Podvody na DPH - vědět měl a mohl

Vydáno: 3 minuty čtení
Podvody na DPH – vědět měl a mohl
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2011, sp. zn.