Vedení majetku ve sdružení bez právní subjektivity

Vydáno: 3 minuty čtení
Vedení majetku ve sdružení bez právní subjektivity
Ing.
Martin
Děrgel
Tři účastníci sdružení bez právní subjektivity (vedoucí daňovou evidenci, plátci DPH