Opravné položky při zrušení postoupení pohledávky

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. evidovala pohledávku za dlužníkem. Tato pohledávka byla řádně přihlášena do insolvenčního řízení a uznána insolvenčním správcem. V tom okamžiku došlo k tvorbě opravné položky ve výši 100% podle § 8 zákona o rezervách . Následně obdržela společnost jako věřitel nabídku na odkoupení a pohledávku postoupila. Tím došlo k odepsání pohledávky z účetnictví. Po dvou letech se postupitel ozval a od smlouvy odstoupil (nebyla splněna jedna z podmínek smlouvy). Společnost odstoupení nebude rozporovat. Tímto se tedy vrací pohledávka zpátky do společnosti. Pohledávka jako taková je stále přihlášená v insolvenci, stále nepopřená a insolvenční řízení nebylo dosud ukončeno. Domnívám se, že společnosti nic nebrání tomu, aby na pohledávku opět tvořila zákonnou opravnou položku, tentokrát ale v souladu s § 8a zákona o rezervách , tj. ve výši podle doby, která uplynula od původní splatnosti pohledávky.

Opravné položky při zrušení postoupení pohledávky