Daňová a účetní ztráta v obchodní korporaci

Vydáno: 18 minut čtení

Ztrátová obchodní korporace je v současné době zcela běžně se vyskytující jev. Ztrátové obchodní korporace na valné hromadě nerozdělují zisk, ale řeší úhradu ztráty, nevzniká jim daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob. Ale nejen to. Vznik účetní a daňové ztráty, případně jen jedné z nich, má svá specifika, která v tomto článku rozebereme.

Daňová a účetní ztráta v obchodní korporaci
Ing.
Ivana
Pilařová
ÚČETNÍ
VERSUS
DAŇOVÁ ZTRÁTA
Hned úvodem je třeba důsledně rozlišit pojem účetní a daňová ztráta. Je mezi nimi podobný rozdíl jako mezi účetním ziskem a základem daně obchodní
korporace
. Vykázání
účetní ztráty
je výsledkem stavu, kdy zaúčtované výnosy společnosti jsou nižší než její náklady. Účetní ztráta vzniká v účetnictví, nikoliv v daňovém přiznání. Vykázání daňové ztráty je výsledkem transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně, který vyšel záporný a nazývá se daňovou ztrátou. Daňová ztráta vzniká v daňovém přiznání, nikoliv v účetnictví.
Vykázání účetní ztráty zdaleka ještě nemusí znamenat vykázání souběžné daňové ztráty, přičemž to platí i naopak - i z účetního zisku je možné dospět k daňové ztrátě. Pokud tedy řešíme problémy vzniklé v souvislosti s vykázáním ztráty, budou se zásadně lišit v případě ztráty účetní a ztráty daňové. Pokud obchodní
korporace
vykázala účetní a zároveň i daňovou ztrátu, budou obvykle v odlišných hodnotách, přičemž i nakládání s nimi bude odlišné.
 
DAŇOVÁ ZTRÁTA - ZÁRUKA POHODOVÉHO NEPLACENÍ DANĚ NEBO NÁRŮST DALŠÍCH PROBLÉMŮ?
Vznik daňové ztráty je spojen jednak s pozitivním podnikatelským efektem neplacení daně z příjmů, na druhé straně však také s řadou problémů, které vyplývají z možnosti uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od základu daně z příjmů v následujících zdaňovacích obdobích. Právě toto následné uplatnění ztráty jako odčitatelné položky od základu daně se může stát mnohem náročnější, než by se na první pohled zdálo. V následujících letech budeme řešit řadu problémů souvisejících s vykázáním daňové ztráty minulých let.
 
Výše odčitatelné položky od základu daně
Na první pohled jednoduchá otázka, jakou hodnotu dříve vzniklé ztráty od základu daně odečteme v následujících daňových přiznáních, se může stát v praxi problematická. Nejdříve je nutné zjistit poslední vyměřenou daňovou ztrátu daného období, s jejíž hodnotou chceme pracovat. Nemusí se vždy jednat jen o přečtení dané částky z podaného daňového přiznání. V případě, kdy do hry vstupují dodatečná daňová přiznání na dané období či kontrola správce daně, která případně změní h