Likvidace zboží

Vydáno: 3 minuty čtení

S. r. o., vede účetnictví, účtuje zásoby metodou B, plátce DPH, prodej zboží - potravin. V naší firmě dochází průběžně k likvidaci neprodaného zboží, které již nelze konsumovat, tzn. má prošlou dobu spotřeby (např. salámy, sýry, majonézové saláty apod.) a je vyřazeno ze skladové evidence. Na základě vyřazení vznikají tyto otázky - na který účet správně přeúčtovat zboží (MD 58x/D 504), lze uznat toto zaúčtování jako daňový náklad v základu daně z příjmů právnických osob a máme povinnost odvést z ceny pořízení vyřazeného (zlikvidovaného) zboží DPH?

LIKVIDACE ZBOŽÍ
Ing.
Zuzana
Pšeničková,
dotaz 11537/14
ODPOVĚĎ: