DPH u ohrad

Vydáno: 3 minuty čtení

Fyzická osoba – zemědělec, čtvrtletní plátce DPH si nechal zhotovit od externí firmy (také plátce DPH) elektrický ohradník – akátové kůly zatlučené do země a na nich drát s elektrickým impulsem. Celková cena činila 200 000 Kč. Dne 28.6.2013 byla zaplacena záloha ve výši 140 000 Kč a v červenci 2013 následoval doplatek. Dokončení prací proběhlo dne 5.7.2013. Nejedná se o klasické oplocení ale zařízení, které zabraňuje úniku zvířat z pastvin (2/3 akátových kůlů již bylo na pozemku zatlučeno před osmi lety a sloužilo k provozu předchozího ohradníku). Může si zemědělec uplatnit odpočet DPH na vstupu za 2. čtvrtletí ze zaplacené zálohy? Nebo se tento ohradník považuje za hmotný majetek a odpočet DPH bude až po jeho předání do užívání, tj. ve 3. čtvrtletí roku 2013?

DPH u ohrad
Ing.
Ladislav
Pitner
ID dotazu 10138
Odpověď vychází z obsahu dotazu, tj. že u elektrickéh