Prodej jednotky na přelomu období

Plné znění otázky

Naše s. r. o. prodává bytovou jednotku v novostavbě, evidováno na účtu 123. Právní účinky zápisu: 1. 12. 2017, zapsáno: 28. 12. 2017, výpis z katastru doručen dne 2. 1. 2018. Byt nebyl předán před datem doručení výpisu z katastru, taktéž úhrada za jednotku nebyla před doručením výpisu z katastru vydána z notářské úschovy. Zaúčtování: dne 1. 12. 2017 - právní účinky zápisu – vyřazení ze zásob MD 583/D 123, dne 1. 12. 17 – právní účinky zápisu – proúčtování do výnosů MD 385/D 602. Vystavení daňového dokladu dne 2. 1. 2018 - zúčtování příjmu příštích období MD 311/D 385 - zúčtování odvodu DPH MD 311/D 343. Je tento postup správný?

Odpověď