DPH při prodeji areálu nemovitostí

Plné znění otázky

Společnost vlastní areál bývalého zemědělského družstva. Jde o soubor nemovitostí skládající se ze skladovacích budov, administrativní budovy, zpevněných ploch dvora, zpevněných ploch panelové parkoviště a další pozemky. Budovy neprošly žádnou větší rekonstrukcí již 10 let. Tento areál chce majitel prodat jako celek, tj. budovy včetně souvisejících pozemků.  Budou při prodeji podléhat DPH pozemky, resp. pokud pouze některé, jaké použít pravidlo? 

Odpověď