Sazba daně

Plné znění otázky

Obec zadala veřejnou zakázku na rekonstrukci zdroje tepla (kotelny) v základní škole. Přišly nám nabídky od společností, některé uvádějí v nabídce sníženou sazbu daně na celou veřejnou zakázku včetně stavebních prací. Je možné v tomto případě použít sníženou sazbu daně, i když se jedná o stavební a montážní práce?

Odpověď