Uvedení kotlů do provozu - sazba daně

Plné znění otázky

Společnost dodává a montuje plynové a elektrické kotle. Uvedení a spuštění kotlů dodavatelsky provádějí jiné společnosti. Dodavatelé, kteří zprovozňují kotle, fakturují montážní společnosti práce v různých sazbách. Jedna společnost fakturuje zprovoznění kotlů v režimu přenesení daňové povinnosti a druhá vždy fakturuje se sazbou daně 21 %, i když zprovozňuje kotel např. v bytové jednotce pro fyzickou osobu-neplátce DPH. Jaký způsob fakturace při zprovoznění a uvedení kotle do provozu je správný?

Odpověď