Elektronická omluvenka žáků ve školách

Plné znění otázky

Může elektronická omluvenka zaslaná rodičem nahradit klasickou papírovou omluvenku podepsanou rodiči? V systému, který naše škola používá k evidenci žáků a jejich docházky je možnost, aby rodiče mohli elektronicky omlouvat absenci dětí ve výuce, což zjednodušuje komunikaci mezi pedagogy a zákonnými zástupci žáků. Mám dotaz, zda tato elektronická omluvenka má stejnou právní váhu jako omluvenka na papíru s podpisem rodiče. Rodiče na začátku studia dostávají přihlašovací údaje a ke svému účtu se pak hlásí jménem a heslem. Jaké podmínky by popř. musela škola splnit, aby mohla elektronickou omluvenku využívat?

Odpověď